Stichting

De stichting; oprichting en doelstelling.

De stichting “Stichting Buitenplaats Laag Wolfheze” is opgericht bij notariële akte van 13 december 2002. Zij is gevestigd te Doorwerth (gemeente Renkum) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nr 09132122.
Het doel van de stichting is volgens art. 2 lid 1 van haar statuten het instandhouden van het landgoed “Huis Laag Wolfheze” te Wolfheze (gemeente Renkum) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Volgens art. 2 lid 2 van haar statuten tracht de stichting dit doel te bereiken door fondsen te verwerven ter financiering van het onderhoud en de instandhouding van het landgoed, één en ander zoveel mogelijk in overeenstemming met de bedoeling van de Natuurschoonwet.

 

ANBI-status.

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.