donderdag 26 juni 2014

Activiteiten en Beleidsplan

De Stichting heeft in het verstreken boekjaar (2013) en in het daaraan voorafgaande boekjaar 2012 overeenkomstig haar doelstelling zoals geformuleerd in art. 2 van haar statuten fondsen verworven en zal deze aanwenden ter financiering van het onderhoud en de instandhouding van het landgoed door kosten van ten behoeve van het landgoed in deze boekjaren gemaakte onderhoudswerkzaamheden te subsidiƫren c.q. vergoeden. Voor het boekjaar 2013 betreft dit naast de kosten van instandhouding van het natuurschoon (tuin- en bosonderhoud) de kosten van vervanging van een deel van de rietdekking van het dak van het landhuis (dakvlakken 4 en 5), en van onderhoudsschilderwerk. Op overeenkomstige wijze zal zij de kosten van in het thans lopende boekjaar 2014 verrichte of nog te verrichten onderhoudswerkzaamheden subsidiƫren c.q. vergoeden. Voor het boekjaar 2014 betreft dit naast de kosten van tuin- en bosonderhoud de kosten van het schilderwerk van liggende delen en van het bijwerken van de luiken, verbetering van de hemelwaterafvoer van de beide koekoeken, van reparatie van de uitgesleten voegen in het metselwerk alsmede de vervanging van enkele raamkozijnen op de begane grond wegens houtrot.